Vanliga frågor


Här hittar du svar på vanliga frågor
om Online Reputation Management


Vad är Online Reputation Management?

Online Reputation Management (förkortas också ORM) är hantering av en persons eller ett företags rykte på nätet.

Ett rykte online kan liknas vid personers, produkters och företags rykte i verkliga livet. Om en vän säger att vi aldrig ska handla i en viss butik eller köpa ett visst märke så undviker vi att göra det. Samma gäller på nätet. Stöter vi på dålig publicitet eller dåliga recensioner av en verksamhet har vi en tendens att undvika den.

Skillnaden på dålig publicitet i verkliga livet och på nätet är att allt som ”sägs” på nätet, indexeras av sökmotorer som Google, och ”glöms” därför aldrig bort. När du söker efter ett företag på nätet kommer allt som sagts om företaget dyka upp i sökresultatet – även gamla omdömen och inaktuella tvister mellan konsumenter och företaget som inte längre är relevanta. Då människor generellt dömer utifrån förstahandsintryck kan dessa få oförtjänt mycket uppmärksamhet, särskilt om de visas på första sidan med sökresultat.

Online Reputation Management handlar om att rensa upp den negativa publiciteten på nätet och se till att bara önskvärd information dyker upp när potentiella kunder, arbetsgivare eller kontakter söker på ett företag eller en person.

Läs mer om Online Reputation Management her.

Vad betyder Online Reputation Management?

Online Reputation Management betyder, översatt till svenska, underhåll av ett företags eller en persons rykte på nätet. Genom Online Reputation Management är det möjligt att styra förstahandsintrycket som ges av ett företag eller en person på nätet.

Varför är Online Reputation Management nödvändigt?

Online Reputation Management är nödvändigt då omdömen eller recensioner varken kan gömmas eller glömmas på nätet. Stöter en potentiell kund, arbetsgivare eller kontakt på dåliga omdömen om dig eller din verksamhet är chansen stor att han eller hon väljer bort dig och din verksamhet.

I själva verket visar en studie från undersökningsföretaget YouGov att hela 70 % väljer bort att handla från ett företag om det har dåliga omdömen online. Online Reputation Management kan därför vara nödvändigt för att inte låta dåliga omdömen prägla din eller ditt företags framtid.

Varför är Online Reputation Management viktigt?

I en värld där de flesta börjar sina sökningar genom att ange ett sökord i Googles sökruta har det aldrig varit viktigare att ha koll på sitt rykte online. I stället för att komma direkt in på en persons eller ett företags hemsida är chansen stor att potentiella kunder, arbetsgivare eller kontakter landar på et sökresultat med dåliga omdömen, vilket kan ha en avgörande negativ effekt på deras beslut.

Med Online Reputation Management kan du bidra till att minska risken för att dålig publicitet på nätet präglar din eller ditt företags framtida framgångar.

Hur fungerar Online Reputation Management?

Online Reputation Management kan utföras på många olika sätt men det grundläggande syftet är att bearbeta dålig publicitet och istället framhäva bra publicitet i sökresultatet på en person eller företag.

Inom Online Reputation Management finns både Proaktiv och Reaktiv Online Reputation Management. Med Proaktiv Online Reputation Management förekommer man eventuell dålig publicitet genom att se till att hela första sidan i sökresultaten presenterar ett företag eller en person på bästa möjliga vis. Uppstår dålig publicitet online kommer denna få det svårare att ta plats på första sidan i sökresultaten då där redan finns starka, relevanta resultat.

Finns det redan dålig publicitet på nätet går man in med Reaktiv Online Reputation Management och rensar upp i den negativa publiciteten och ser till att det är den önskvärda och relevanta informationen om ett företag eller en person som fyller upp sökresultaten.

Vad kostar Online Reputation Management?

Det är svårt att sätta ett fast pris på vad Online Reputation Management kostar då det beror på hur mycket tid som spenderas på jobbet, hur stor skadan är samt hur starkt ett företag eller en person redan är i sökresultaten. Priserna kan därför skilja sig helt, från några tusen kronor upp till väsentligt högre belopp.

Priset för Online Reputation Management kommer vara betydligt lägre om det redan i förväg har utförts Proaktiv Online Reputation Management då jobbet blir både mindre och lättare att utföra.

Vem arbetar med Online Reputation Management?

Experter i Online Reputation Management, som ATAK A/S, arbetar främst med sökmotoroptimering, online marketing och sociala medier, och vet därför hur sökmotorer som Google fungerar.

ATAK A/S är en marknadsföringsbyrå som arbetar med alla aspekter av marknadsföring på nätet och vars kärnkompetens ligger inom sökmotorer (Search Engine Optimization, Online Reputation Management och Pay Per Click), sociala medier samt design och webb.

Kan jag själv utföra Online Reputation Management?

För att utföra bra och kvalitativ Online Reputation Management är det ett minimikrav att vara bekant med sökmotoroptimering. Dålig publicitet på nätet kan snabbt eskalera, därför är det viktigt att veta precis vad som fungerar bäst när.

Hos ATAK A/S kan du välja allt från att få en skräddarsydd Online Reputation Management handlingsplan för dig eller ditt företag, som du själv kan efterleva och bli en aktiv del av arbetet, till att låta oss göra hela jobbet. Det beror på vilket resultat du önskar, din tid och din budget. Det viktigaste är att agera och inte slå sig till ro då dålig publicitet kan skada dig och ditt företag i mycket hög grad.

Vem har användning för Online Reputation Management?

För både företag och privatpersoner kan första sidan av sökresultat på Google vara nutidens svar på ett visitkort. Det är här potentiella och existerande kunder eller arbetsgivare bildar sig sina första intryck och det är här som många beslut fattas.

Både företag och privatpersoner kan med Online Reputation Management optimera sitt rykte och visitkort online – och därmed sin framtida framgång.

Varför har man användning för Online Reputation Management?

Både företag och privatpersoner kan ha användning för Online Reputation Management, då dålig publicitet aldrig försvinner från nätet. Om en potentiell kund, arbetsgivare eller kontakt stöter på dåliga omdömen om dig eller ditt företag är chansen stor att denne väljer bort dig och ditt företag. En studie från undersökningsföretaget YouGov visar att 78 % av danskarna litar på omdömen och recensioner online oavsett om de är bra eller dåliga.

Online Reputation Management kan därför vara nödvändigt för att värna om sitt rykte online samt inte låta dåliga rykten sätta sin prägel på dig eller ditt företag.

Vad är Proaktiv Online Reputation Management?

Med Proaktiv Online Reputation Management förekommer man eventuell dålig publicitet. Det gör man genom att säkra att minst första sidan med sökresultat presenterar ett företag eller person på bästa möjliga vis. Med Proaktiv Online Reputation Management gör man det alltså svårare för ett eventuellt dåligt rykte att fylla ett sökresultat.

Vad är Reaktiv Online Reputation Management?

Reaktiv Online Reputation Management handlar om att begränsa den skada som redan har skett. Har det uppstått dåliga rykten, negativa recensioner eller liknande på nätet försöker man med det reaktiva arbetet driva detta längre ner i sökresultaten. Man kan på detta sätt minska synligheten av dålig publicitet och istället göra plats för positiva omdömen och korrekt information.

Vad gör jag om jag finner oönskat innehåll om mig själv eller min verksamhet på nätet?

Det finns många saker du kan göra om du plötsligt hittar oönskade eller dåliga rykten om dig själv eller ditt företag på nätet. I korta drag handlar det i första hand om att skapa sig en överblick över situationen och inte få panik och fatta drastiska beslut.

Gör en bedömning om du kan komma till rätta med de dåliga ryktena genom att kontakta de ansvariga för innehållet, om du har att göra med känsliga personuppgifter och om du behöver en konsult för att lösa problemet. Har du inte själv tid eller möjlighet för att göra något åt det oönskade innehållet är ATAK A/S alltid redo att göra jobbet åt dig.

Kan jag avlägsna oönskat/osant innehåll om mig själv eller mitt företag från nätet?

I princip kan du inte själv avlägsna oönskat eller osant innehåll om dig själv eller ditt företag från nätet, om du inte själv lagt upp det. Om innehåll och information skall rättas eller avlägsnas är det administratörerna för den berörda hemsidan som kan/ska göra det.

Du kan försöka kontakta administratören till den aktuella sidan men behåll tålamod och fattning när du ber dem ta bort material från sidan. Utöver det är det en god idé att ringa istället för att skriva ett mejl då det ger ett mer seriöst intryck.

Vad gör jag om jag hittar känsliga personuppgifter om mig själv på nätet?

Om du hittar känsliga personuppgifter om dig själv på nätet kan du som privatperson kontakta Datainspektionen som kan hjälpa dig med att få uppgifterna avlägsnade.

Hittar du specifika sökresultat om dig själv på Google som du vill ha avlägsnade har du enligt den europeiska dataskyddslagen möjlighet att be Google ta bort dessa webbadresser. Kom dock ihåg att det i sista hand är Google som bedömer dessa önskemål samt att de icke avlägsnar webbadresser med upplysningar av ”offentligt intresse” som till exempel information om bedrägeri, brottmålsdomar och tjänstefel.

Kan man avlägsna all dålig publicitet på nätet med Online Reputation Management?

Man kan inte direkt avlägsna dålig publicitet på nätet men man kan se till att gömma den. Det gör man genom att rensa bort den dåliga publiciteten från de första sidorna i sökresultatet så man inte stöter på den när man söker på personens namn eller företag.

I princip kan all dålig publicitet avlägsnas från de första sidorna i sökresultatet.

Hur lång tid tar det att behandla oönskad publicitet på nätet?

Det är svårt att sätta en fast tidsram för hur lång tid det tar att behandla oönskad publicitet på nätet med Online Reputation Management då det beror på både omfattningen och styrkan hos den oönskade publiciteten. Viss oönskad publicitet är svårare att avlägsna än annan, därför kan det ta längre tid att arbeta bort den från sökresultaten.

Ett typiskt förlopp med Online Reputation Management kan ta från ett par veckor upp till mellan ett halvt till ett helt år.

Kan jag skydda mig mot framtida dålig publicitet på nätet?

Du kan skydda dig mot dålig publicitet på nätet genom att investera i förebyggande Proaktiv Online Reputation Management. Med Proaktiv Online Reputation Management kan du förhindra eventuell framtida dålig publicitet från att ta plats på de första sidorna i Googles sökresultat. På det sättet säkerställer du också att människor som söker på dig eller ditt företag på Google inte får ett felaktigt förstaintryck.


Är du intresserad av att veta mer om Online Reputation Management?
Kontakta ATAK på 406 43 5050 eller tryck på knappen nedan.