Hjälp med Trustpilot

Besvarande, rapportering och borttagning av recensioner

Trustpilot har med tiden blivit en av de viktigaste referenspunkterna för konsumenterna när det gäller att bedöma hur trovärdigt ett företag är. Det är användarna själva som har möjlighet att lämna en recension på plattformen om de har en verklig köpupplevelse att basera det på. Eftersom användarna inte behöver styrka sin köpupplevelse innan de lämnar en recension kan dock alla i praktiken missbruka systemet. Det sätter ibland företag i en sårbar situation eftersom det inte är ovanligt att bli utsatt för falska eller orättvisa recensioner.

Har du själv blivit utsatt för negativa recensioner som du inte känner igen? Eller är du bara osäker på hur du hanterar missnöjda kunders recensioner för att undvika att de skadar ditt företag?

FÅ PROFESSIONELL HANTERINGSHJÄLP

Sett utifrån ett SEO-perspektiv har Trustpilot som domän en mycket hög styrka. Det resulterar i att företagsprofiler på Trustpilot ofta rankas på sidan 1 på Google. Just därför är det stor sannolikhet att potentiella kunder kommer att exponeras för de recensioner som finns på profilen. Om det är negativa recensioner som dominerar eller är högst upp kommer det att skada ditt företag.

Frågan är inte om du förlorar potentiella kunder, frågan är hur många du förlorar. Därför kan det inte betonas nog hur viktigt det är att du hanterar de negativa recensionerna som finns på ditt företags Trustpilot-profil.

Det kan dock vara svårt att bedöma om en recension kan tas bort och om man kommer att göra mer skada än nytta genom att besvara recensionerna. Om du vill vara säker på att välja rätt strategi bör du få hjälp med Trustpilot av specialister.


Våra priser börjar från 6.500 kr.


"Frågan är inte om du förlorar potentiella kunder, frågan är hur många du förlorar."


Är du redo att ta hand om de dåliga recensionerna? ATAK har den erfarenhet som krävs.

Hos ATAK erbjuder vi hjälp med Trustpilot inom flera områden:

  • Hjälp med att besvara recensioner på Trustpilot
  • Hjälp med att rapportera recensioner på Trustpilot
  • Hjälp med att ta bort recensioner på Trustpilot
  • Hjälp med framtida strategi på Trustpilot

Vi bedömer alltid ditt ärende individuellt och är glada att ha en opartisk diskussion. Kontakta oss via telefon, e-post eller kontaktformulär om du vill ha en mer exakt beskrivning av hur vi kan hjälpa dig.

Om en recension kan tas bort bedöms individuellt. Hos ATAK har vi arbetat professionellt med Trustpilot i många år och har den expertkunskap som krävs för att bedöma detta.

Vi har hanterat många fall med dåliga recensioner - många av dem på Trustpilot - och den erfarenheten gynnar dig:

  • Vi har bedömt många fall och kan snabbt avgöra om det finns grund för att ta bort dina negativa recensioner
  • Vi har insikt i hur argumentationen bör se ut om en recension ska tas bort. Detta tar vi naturligtvis hand om om du vill samarbeta
  • Vi arbetar professionellt med företag som vill förbättra sitt rykte varje dag. Om en recension inte kan tas bort ger vi dig värdefulla verktyg för hur du bör hantera dem - ända ner till ordvalsnivå.

Är du intresserad av att veta mer om hur du hanterar ditt rykte online?
Kontakta ATAK på 406 43 5050 eller tryck på knappen nedan.